Uredba o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

U privitku možete pročitati Uredbu koju je donela Vlada RH,pa bih molio Udruge koje se nalaze pod ŠRS-OBŽ da procitaju i usklade svoje djelovanje i poslovanje sukladno donešenoj Uredbi.

Predsjednik Šrs-Obž  –  Željko Macanić UREDBA O KRITERIJIMA…. pdf