Ribočuvarski ispiti, obavijest

ŠUD “ŠARAN” Našice iskazao je spremnost da bude domaćin i organizator ispita za RIBOČUVARE koji bi se održali u Našicama u prostorijama udruge, Sokolska 51, a nakon imenovanja novog Povjerenstva za provođenje ribočuvarskih ispita. Molimo da o tome obavijestite potencijalne kandidate iz Vaše sredine, a koji se mogu prijaviti e-mailom na adresu : dudjakrobert@gmail.com. Ispiti bi se mogli održati već u 12. Mjesecu ukoliko se prijavi dostatan broj kandidata.Pozdrav.
                                                                                            TAJNIK SAVEZA
                                                                                                Valter Rudman