Izvješće sa sastanka sudačke komisije i dokumenti za natjecanja

U nastavku imate dokumente u kojima su Izvješće sa sastanka Sudačke komisije i popis sudaca za natjecanja, način obračuna troškova sudaca, COVID protokol na natjecanjima te COVID prijavnicu na natjecanjima. Sve dokumente možete skinuti na svoje računalo.

sastanak sudačke županija 2021

OBRAČUN SUCI

Covid protokol

Prijavnica Covid 19