Izmjena rasporeda Županijske i Masters lige za seniore

I. kolo Masters lige i II. kolo Županijske lige 04. – 05.07.2020.
održati će se na Staroj Dravi Repnjak u Belišću umjesto na
Topoljskom Dunavcu – Puškašu. Razlog ovoj izmjeni je velika voda na
Puškašu koja je prekrila natjecateljsku stazu uslijed velikog
vodostaja Dunava, a informaciju smo dobili od domaćina za spomenuta
kola lige.

Nastavno na ovu zamjenu voda i domaćina, V. kolo Masters lige i V. kolo Županijske lige, održati će se 12.-13.09.2020. na Puškašu. Ovime
smo samo zamijenili vode i domaćine na kolima liga, dok ranije
utvrđene termine natjecanja svih liga nismo korigirali.

Ažurirani kalendar natjecanja i prijavljene ekipe po kategorijama su u privitku.
Kalendar natjecanja i Ekipe Liga ŠRS2020.